Playamo Jackpot Total premiepott
8
0
1
2
3
4
8
0
2
3
5
6
8
0
1
3
4
6
7
9
1
2
4
5
7
9
0
2
3
5
6
8
0
1
3
4
6
,8
0
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
8
9
9
0
1
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
7
8
9
9
0
0
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7
2
8
0
0
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
8
0
8
6
4
2
0
7
5
3
1
9
7
5
3
1
9
6
4
2
0
8
6
4
2
0
8
5
3
1
9
7
5
3
1
9
7
5
2
0
8
6
4
2
0
8
6
4
1
9
7
5
3
1
9
7
5
3
0
8
6
4
2
0
8
6
4
2
0
7
5
3
1
9
8
.8
0
6
2
8
4
9
5
1
7
3
9
5
1
7
3
8
4
0
6
2
8
4
0
6
2
7
3
9
5
1
7
3
9
5
0
6
2
8
4
0
6
2
8
4
9
5
1
7
3
9
5
1
7
3
8
4
0
6
2
8
4
0
6
1
7
3
9
5
1
7
3
9
5
0
6
2
8
4
0
6
2
8
4
9
5
1
7
3
8
0
5
0
5
9
4
9
4
9
4
9
3
8
3
8
3
8
3
7
2
7
2
7
2
7
1
6
1
6
1
6
1
5
0
5
0
5
0
5
9
4
9
4
9
4
9
3
8
3
8
3
8
3
7
2
7
2
7
2
7
1
6
1
6
1
6
1
5
0
5
0
5
0
5
9
4
9
4
9
4
9
3
8
3
8
3
8
3
7
2
7
2
7
2
7
1
6
1
6
1
6
1
3
promo
Grand

Hoved

8
0
1
2
3
4
8
0
1
3
4
6
7
8
0
1
3
4
6
7
8
0
1
3
4
5
7
8
0
1
3
4
5
7
8
0
1
,8
0
0
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
6
8
0
2
4
5
7
9
1
2
4
6
8
9
1
3
5
6
8
0
2
3
5
7
9
0
2
4
6
7
9
1
3
5
6
8
0
2
3
5
7
9
0
2
4
6
7
9
1
3
4
6
8
0
1
3
5
7
8
0
2
8
0
4
8
2
7
1
5
9
3
7
2
6
0
4
8
2
7
1
5
9
3
7
2
6
0
4
8
2
7
1
5
9
3
7
2
6
0
4
8
2
7
1
5
9
3
7
2
6
0
4
8
2
7
1
5
9
3
7
2
6
0
4
8
2
7
1
5
9
3
7
2
6
0
7
.8
0
5
9
4
9
4
8
3
8
2
7
2
7
1
6
1
5
0
5
0
4
9
4
8
3
8
3
7
2
7
1
6
1
6
0
5
0
4
9
4
9
3
8
3
7
2
7
1
6
1
6
0
5
0
4
9
4
9
3
8
3
7
2
7
2
6
1
6
0
5
0
5
9
4
9
3
8
3
8
2
7
2
6
1
6
1
5
0
8
0
2
4
6
7
9
1
3
5
7
9
0
2
4
6
8
0
1
3
5
7
9
1
3
4
6
8
0
2
4
6
7
9
1
3
5
7
9
0
2
4
6
8
0
1
3
5
7
9
1
3
4
6
8
0
2
4
6
7
9
1
3
5
7
9
0
2
4
6
8
0
2
3
5
7
9
1
3
4
6
8
0
2
4
6
7
9
1
3
5
7
9
0
2
4
6
8
0
2
3
5
7
3
Treffområde: €30,000 - €50,000
Major

Stor

8
0
1
2
3
,8
0
1
3
4
5
7
8
9
0
2
3
4
6
7
8
0
1
2
4
5
6
8
9
0
1
3
4
5
7
8
8
0
9
8
7
6
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
2
1
0
9
8
7
6
5
4
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
7
8
0
7
4
0
7
4
1
7
4
1
8
4
1
8
5
1
8
5
2
8
5
2
9
5
2
9
6
2
9
6
3
0
6
3
0
7
3
0
7
4
0
7
4
1
7
4
1
8
4
1
8
5
1
8
5
2
8
5
2
.8
0
4
8
3
7
1
5
9
4
8
2
6
0
5
9
3
7
1
5
0
4
8
2
6
1
5
9
3
7
2
6
0
4
8
3
7
1
5
9
4
8
2
6
0
4
9
3
7
1
5
0
4
8
2
6
1
5
9
3
7
2
6
0
4
8
3
7
1
5
9
4
8
2
9
8
0
2
3
5
6
8
0
1
3
4
6
8
9
1
3
4
6
7
9
1
2
4
5
7
9
0
2
3
5
7
8
0
1
3
5
6
8
0
1
3
4
6
8
9
1
2
4
6
7
9
0
2
4
5
7
9
0
2
3
5
7
8
0
1
3
5
6
8
9
1
3
4
6
7
9
1
2
4
6
7
9
0
2
4
5
7
8
0
Treffområde: €5,000 - €10,000
Minor

Liten

8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
3
5
8
0
3
5
8
0
3
6
8
1
3
6
8
1
3
6
8
1
4
6
9
1
4
6
9
1
4
8
0
7
4
2
9
6
3
0
8
5
2
9
6
4
1
8
5
2
0
7
4
1
8
5
3
0
7
4
1
9
6
3
0
7
5
2
9
6
3
1
8
5
2
9
8
.8
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
4
8
0
2
5
7
9
1
4
6
8
0
3
5
7
0
2
4
6
9
1
3
6
8
0
2
5
7
9
1
4
6
8
1
3
5
7
0
2
4
6
9
1
3
6
8
0
2
5
7
9
2
4
6
8
1
3
5
7
0
2
4
7
9
1
3
6
8
0
2
5
7
9
2
4
0
Treffområde: €500 - €1,000

Evoplay Entertainment Spill

evoplay/CycleofLuckBonusBuy

Cycle of Luck. Bonus Buy

evoplay
evoplay/GoldofSirens

Gold of Sirens

evoplay
evoplay/SavetheHamster

Save the Hamster

evoplay
evoplay/CurseofthePharaoh1

Curse of the Pharaoh

evoplay
evoplay/GoldofSirensBonusBuy

Gold of Sirens. Bonus Buy

evoplay
evoplay/GangsterNight

Gangster Night

evoplay
evoplay/FruitSuperNova60

Fruit Super Nova 60

evoplay
evoplay/TripleChili

Triple Chili

evoplay
evoplay/CurseofthePharaoh

Curse of the Pharaoh Bonus Buy

evoplay
evoplay/AnubisMoon

Anubis' Moon

evoplay
evoplay/CycleofLuck

Cycle of Luck

evoplay
evoplay/RollToLuck

Roll to Luck

evoplay
evoplay/NeonShapes

Neon Shapes

evoplay
evoplay/FoodFeast

Food Feast

evoplay
evoplay/MysteriesoftheEast

Mysteries of the East

evoplay
evoplay/SweetSugar

Sweet Sugar

evoplay
evoplay/EpicLegends

Epic Legends

evoplay
evoplay/UnlimitedWishes

Unlimited Wishes

evoplay
evoplay/FruitSuperNova80

Fruit Super Nova 80

evoplay
evoplay/EllensFortune

Ellen's Fortune

evoplay
evoplay/RunesofDestiny

Runes of Destiny

evoplay
evoplay/Mehen

Mehen

evoplay
evoplay/ForestDreams

Forest Dreams

evoplay
evoplay/ForgottenFable

Forgotten Fable

evoplay
evoplay/FruitSuperNova

Fruit Super Nova

evoplay
evoplay/JellyBoom

Jelly Boom

evoplay
evoplay/TreasureMania

Treasure Mania

evoplay
evoplay/WildBullets

Wild Bullets

evoplay
evoplay/TempleOfDead

Temple Of Dead

evoplay
evoplay/TreeOfLight

Tree Of Light

evoplay

Våre vinnere

Siste vinnere
 • Anders nettopp vunnet
  €7.80
  i
 • Anders nettopp vunnet
  €366.00
  i
Topp vinnere
 • Alan nettopp vunnet
  A$400,299.83
  i
 • Alan nettopp vunnet
  A$270,040.00
  i
 • Claude nettopp vunnet
  C$210,632.75
  i
 • Davo2102 nettopp vunnet
  A$208,261.00
  i
 • Jackhr nettopp vunnet
  A$205,655.91
  i
 • Alan nettopp vunnet
  A$201,060.00
  i
 • Suznrich nettopp vunnet
  A$182,820.00
  i
 • Philipp nettopp vunnet
  €123,485.00
  i
 • DingoDan nettopp vunnet
  BTC21.69
  i
 • DingoDan nettopp vunnet
  BTC21.22
  i
 • DingoDan nettopp vunnet
  BTC18.98
  i
 • DingoDan nettopp vunnet
  BTC17.66
  i
 • DingoDan nettopp vunnet
  BTC16.23
  i
 • DingoDan nettopp vunnet
  BTC15.67
  i
 • DingoDan nettopp vunnet
  BTC14.97
  i
Jackpoter
 • false More info
  i
 • €202,610.71 More info
  i
 • false More info
  i
 • €6,477.11 More info
  i
 • €21,028.31 More info
  i

BESTE KASINO PÅ NETT

BONUSPAKKE

Sett inn 1000 NOK og motta dobbelt så mye - 2000 NOK - kreditert til din konto

Bruk våre regelmessige reload bonuser og delta i flere spilleautomat løp

Oppdag våre VIP belønninger: fra gratis spinn og pengepremier til en Ferrari 488GTB superbil

OVER 3,500 SPILL

Vi har over 3,000 spilleautomater og spill fra 40 ledende leverandører

Live dealere fra Evolution Gaming: som om du var på et ekte kasino

Nye spilleautomater hele tiden, og vi forsikrer oss om å kun velge de beste til deg

RASKE BETALINGER OG PÅLITELIG BRUKERSTØTTE

Få dine uttak bearbeidet raskere enn noen sinne - opp til 2 timer

Alle de mest populære innskudd/uttaks metodene er tilgjengelige; støtter Bitcoin 100%

Et profesjonelt brukerstøtte team som er tilgjengelig når som helst - 24/7, 365 dager i året

Nokk grunner til å bli med?


Varsel
 • Ingen meldinger

We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy