POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 15.03.2016 Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020

1. OGÓLNE

Jako administrator danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi gier hazardowych, mamy prawny obowiązek przetwarzania danych osobowych od graczy w celu umożliwienia im uczestnictwa w grach i świadczenia im usług pomocniczych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy od graczy, dlaczego je zbieramy i jak je wykorzystujemy.

Strona internetowa www.playamo.com („Kasyno”, „Strona internetowa”, „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasz”) jest własnością i jest obsługiwana przez Dama N.V., firmę zarejestrowaną i założoną zgodnie z prawem Curaçao , z numerem rejestracyjnym 152125 i zarejestrowanym adresem Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. jest licencjonowana i regulowana przez Antillephone N.V. (nr licencji 8048/JAZ2020-013).

W razie jakichkolwiek innych pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem dpo@damacasino.com.

Rejestrując Konto Gracza na Stronie internetowej, potwierdzasz swoją zgodę z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i nie życzysz sobie dostarczać nam danych osobowych, których potrzebujemy, nie korzystaj z tej strony.

Proszę pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi umowę między Tobą a Firmą. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zalecamy jednak regularne odwiedzanie strony Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej i / lub jej usług będzie stanowić Twoją zgodę na Politykę Prywatności.

2. INFORMACJE JAKIE ZBIERAMY

Dane Osobowe o które możemy poprosić w celu wykorzystania i przetworzenia bez ograniczeń, obejmują:
a) Wszelkie informacje, które podajesz nam podczas wypełniania formularzy na stronach rejestracji konta a także wszelkie inne dane, które następnie przesyłasz za pośrednictwem Strony internetowej lub e-maila (np. Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu);
b) Korespondencję wykonaną z nami za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej, czatu internetowego lub innych środków komunikacji;
c) Historię wszystkich transakcji na koncie gracza, bez względu na to, czy odbywa się to za pośrednictwem Strony internetowej lub innych środków komunikacji;
d) Dane logowania na Stronę internetową i ich szczegóły, w tym przesłane dane, dane lokalizacyjne, dane przeglądarki / urządzenia, logi, dzienniki aktywności i inne informacje o ruchu zarejestrowane w naszym systemie;
e) Dokumenty i potwierdzenia, o które poprosiliśmy w celu weryfikacji Twojego konta, przetworzenia wpłat lub wypłat oraz przeprowadzenia kontroli w celu wykrycia oszustw (z własnej inicjatywy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami). Takie dokumenty mogą obejmować kopie paszportów, dowody wpłaty, wyciągi bankowe itp.
f) Udział w ankiecie lub inne badania klientów, które możemy przeprowadzać od czasu do czasu.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O TOBIE

Dane Osobowe, które od Ciebie zbieramy są wykorzystywane w celu dostarczania naszych usług. W szczególności będziemy wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:
a) Przetworzenia zakładów i transakcji. Obejmuje to wykorzystanie kart kredytowych i systemów płatności online;
b) Zapewnienia gier i innych podrzędnych usług, które znajdziesz na naszej Stronie internetowej;
c) Udzielania pomocy klientom, takiej jak pomoc przy zakładaniu i zarządzaniu kontem;
d) Identyfikacji i wykonania niezbędnych weryfikacji;
e) Zapewnienia zarejestrowanym graczom informacji na temat naszych ofert promocyjnych lub dostarczania informacji promocyjnych od wybranych partnerów biznesowych, współpracowników i programów partnerskich(tylko jeśli gracze wyraźnie zgodzili się na otrzymywanie takich materiałów marketingowych);
f) Przestrzegania obowiązków prawnych, w tym przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczanie działań dotyczących finansowania terroryzmu (CFT);
g) Monitorowania i badania transakcji w celu zapobiegania oszustwom, nadużywania regulaminu, prania pieniędzy i innych nielegalnych lub niestandardowych aktywności w grach;
h) Analizowania trendów zachowania klientów poprzez badania rynku (udział w ankietach nie jest obowiązkowy i zawsze masz prawo odmówić udziału);
i) Prowadzenia badań i analizy statystycznej zgromadzonych danych.

4. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

Jeśli nie zgłosiłeś sprzeciwu na otrzymywanie materiałów promocyjnych, możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, w tym Twój adres e-mail i numer telefonu, do wysyłania Ci informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i promocji. Może to obejmować informacje o produktach i usługach od naszych partnerów biznesowych, takich jak dostawcy gier kasynowych.

Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się na nie otrzymywanie takich materiałów marketingowych i reklamowych, możesz zrezygnować z tego w ustawieniach Twojego Konta Gracza lub kontaktując się z naszą obsługą klienta pod adresem support@playamo.com

Ponadto należy pamiętać, że akceptując od nas dowolną nagrodę konkursową lub wygraną, wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego imienia i / lub pseudonimu w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowej rekompensaty, z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo.

5. UZYSKIWANIE INFORMACJI OSOBISTYCH

Nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych o Tobie bez Twojej wiedzy. Możemy jednak automatycznie gromadzić pewne dane o Tobie, w przypadku gdy dostarczyłbyś takich informacji, korzystając z naszych usług i Twoich interakcji z nami.

Możemy również zgodnie z prawem otrzymywać pewne Dane Osobowe od dostawców internetowych oraz dostawców usług, takich jak firmy zajmujące się zapobieganiem oszustw. Ponadto zachowujemy prawo do angażowania usług zewnętrznych podmiotów w celu świadczenia pomocy technicznej oraz aby przetwarzać transakcje online i źródło zawartości gier.

Należy pamiętać, iż możemy zapewnić dostęp do wszelkich informacji, które możesz przekazać takim podmiotom, dostawcom usług i zewnętrznych usług e-commerce. Zapewniamy, że wykorzystamy i zabezpieczymy wszelkie uzyskane w ten sposób Dane osobowe, zgodnie z niniejszymi Zasadami. Wszelkie podane przez Ciebie informacje będą ujawniane osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a my podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że nasze umowy z zewnętrznymi dostawcami usług zawsze chronią prywatne informacje o Tobie.

6. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku gdy PlayAmo odkryje, że gracz uczestniczył we wszelkiego rodzaju nieuczciwych działaniach, takich jak manipulacje gry, oszustwa płatnicze, podawanie fałszywych danych osobowych, pranie pieniędzy, używanie skradzionych kart kredytowych itp., Firma zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych takiego gracza podmiotom zewnętrznym lub udostępnić je publicznie.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

PlayAmo jest zobowiązane do zapewnienia graczom 100% bezpiecznych usług hazardowych, aby żadne dane nie zostały skradzione, utracone lub niewłaściwie wykorzystane. Wdrażamy najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych graczy.

8. TECHNOLOGIA SSL

Używamy 128-bitowego protokołu SSL (SecureSocketLayer), technologii preferowanej przez wiele instytucji prawnych i finansowych, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkich transakcji przeprowadzanych na stronie internetowej.

9.SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM

Ponadto stosujemy specjalne techniki zapobiegania oszustwom, aby zapobiec oszustwom finansowym na stronie internetowej. Wszelkie próby nieuczciwych działań będą skutkowały natychmiastowym zamknięciem konta gracza.
Wpłacone środki pieniężne muszą zostać wykorzystane do stawiania zakładów.

10. ODBIORCY DANYCH

Możemy przekazać podane nam informacje innym podmiotom, w ramach naszej grupy spółek i naszym partnerom biznesowym. Do tych spółek należą nasze spółki macierzyste, ich spółki macierzyste i wszystkie spółki zależne tych spółek, a także inne firmy, z którymi prowadzimy działalność gospodarczą i zawieramy niezbędne umowy.Przetwarzanie danych użytkownika może zostać przeprowadzone przez Dama N.V. lub przez inną firmę należącą do grupy firm, która może wykorzystać podmiot zewnętrzny do spełnienia takich wymagań w zakresie przetwarzania danych.

Pracownicy Spółki, a dokładniej Rzecznik Ochrony Danych, urzędnik ds. Prania Pieniędzy, analitycy ds. Płatności i Zwalczania Nadużyć Finansowych, agenci Obsługi Klienta, członkowie zespołów ds. Utrzymania Klienta, menedżerowie graczy VIP oraz inni wybrani pracownicy mają również dostęp do Twoich Danych Osobowych, w celu wykonywania swoich obowiązków i zapewniania Ci pomocy.

Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych gracza lub przetwarzają te dane, podpisali umowy o zachowaniu poufności w celu przestrzegania poufnego charakteru informacji gracza zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gier, ochrony danych i prywatności.

Aby zapewnić Graczom sprawną obsługę, my i / lub nasi dostawcy usług mogą wymagać przeniesienia Państwa danych osobowych z jednego kraju do drugiego w ramach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także niektóre podmioty przetwarzające dane mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Dlatego przeglądając Stronę oraz komunikując się z nami drogą elektroniczną akceptujesz i wyrażasz zgodę(lub naszych dostawców bądź podwykonawców) na przetwarzanie Twoich danych w tych krajach. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że Twoje informacje i dane, są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych („DPO”), który jest odpowiedzialny za nadzorowanie pytań związanych z niniejszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@damacasino.com.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo, przepis i inne wezwania sądowe lub nakaz. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli uważamy że jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów Firmy, jej klientów lub podmiotów zewnętrznych.

Dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w następujących przypadkach:

a) W przypadku gdy jest to wymagane przez prawo;
b) Jeśli Strona musi udostępniać dane podmiotom przetwarzającym płatności w celu ułatwienia transakcji płatniczych zgodnie z ich polityką prywatności. (W szczególności większość transakcji przy użyciu karty bankowej jest przetwarzana przez Paysafe, którego polityka prywatności dotyczy takich transakcji);
c) Przestrzegania naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych wobec odpowiednich organów wydających zezwolenia i organów regulacyjnych, a także wszelkich obowiązków i odpowiedzialności wynikających z wszelkich innych obowiązujących przepisów oraz wszelkich innych właściwych organów regulacyjnych w innych jurysdykcjach;
d) Gdy Firma uzna, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa Firmy lub gracza, lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu;
e) Jeśli nasi dostawcy usług marketingowych wymagają danych do wykonywania swoich obowiązków;
f) Każdemu podmiotowi zewnętrznemu po uprzedniej zgodzie gracza.

Korzystamy z podmiotów zewnętrznych do przetwarzania ograniczonych danych osobowych w naszym imieniu. Tacy dostawcy usług wspierają Stronę internetową, w szczególności w zakresie hostingu i obsługi stron internetowych, marketingu, analiz, ulepszania stron internetowych i wysyłania biuletynów. Zapewniamy, że przekazanie danych osobowych odbiorcy jest zgodne z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych oraz że te same obowiązki są nakładane na przetwarzającego, jak jest to narzucone nam na mocy odpowiedniej umowy o świadczenie usług.

Nasze strony mogą również posiadać funkcje mediów społecznościowych (takie jak Przyciski "udostępnij" lub "lubię"). Funkcje takie są dostarczane przez niezależne platformy mediów społecznościowych takie jak Facebook. W przypadku zbierania danych w ten sposób, ich przetwarzanie podlega polityce prywatności poszczególnych platform mediów społecznościowych. Oprócz powyższego możemy również przekazać dane osobowe, jeśli nawiążemy współpracę z nowymi firmami. W przypadku, gdy struktura Firmy ulegnie zmianie, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub częściowe przejęcie, najprawdopodobniej dane osobowe naszych klientów zostaną uwzględnione w sprzedaży lub transferze. W ramach naszej Polityki będziemy informować naszych graczy pocztą elektroniczną, zanim nastąpi przekazanie danych osobowych.

Proszę pamiętać, że treść naszych stron może zawierać łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych w celu zapewnienia odpowiednich referencji. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zewnętrzne, które mogą zawierać osobnepolityki prywatności i uprawnienia dotyczące przetwarzania danych.

12. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgodnie z naszymi Regulaminem, zarówno Ty jak i Kasyno możecie zdecydować o zamknięciu konta gracza w dowolnym momencie. Po zamknięciu Twojego konta zachowamy Twoje dane osobowe w rejestrze tak długo, jak to jest wymagane przez prawo. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku, gdy wymagają tego właściwe organy w przypadku zapytań dotyczących dokumentacji finansowej i fiskalnej, oszustw, prania pieniędzy lub dochodzenia w sprawie jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności.

Proszę pamiętać, że w związku z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania prania pieniędzy w jurysdykcjach wydających licencje gier w Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych graczy zgłoszonych podczas rejestracji oraz wszelkich danych przekazanych w okresie operacyjnym Konta Gracza za okres minimum pięć lat od ostatniej transakcji gracza lub zamknięciu konta. W związku z tym, wnioski o wcześniejsze usunięcie nie mogą być rozpatrywane.

13. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Niniejszym potwierdzamy, iż gromadząc i przetwarzając Twoje dane osobowe w celu zarządzania Kontem Gracza, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania surowych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe i szanować Twoją prywatność zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi oraz obowiązującymi przepisami. Dążąc do zapewnienia bezpiecznych usług dla graczy, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić że wszystkie dane, które przesłałeś za pośrednictwem strony internetowej pozostaną bezpieczne.

Dostęp do KontaGracza jest możliwy tylko za pomocą unikalnego identyfikatora gracza i hasła. Możesz również skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) jako dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym użyciem konta. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i upewnienie się, że żadna inna osobanie uzyska do nich dostępu.

14. KONTAKT Z NAMI

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tej Polityki Prywatności, jeśli zechcesz:

a) Potwierdzić dokładność zgromadzonych danych osobowych, którezebraliśmy o Tobie;
b) Zapytać o wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych;
c) Zabronić przyszłego wykorzystywania danych w celach marketingu bezpośredniego;
d) Aktualizować lub poprawić wszelkie informacje, które nam przekazałeś (w takich przypadkach należy dostarczyć wszelkich dowodów, których możemy wymagać, aby wprowadzić takie zmiany). Należy pamiętać, że dostarczanie nam fałszywych informacji o Tobie jest niezgodne z prawem, a Ty jesteś odpowiedzialny za to, abyśmy zawsze posiadali poprawne dane.

W razie jakichkolwiek innych pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem dpo@damacasino.com.

Ponadto zgodnie z art. 77 GDPR masz prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w miejscu stałego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

15. POLITYKA COOKIE

Gdy odwiedzasz Stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie, takie jak przeglądarka internetowa, adres IP i strona odsyłająca. Czynność ta może być wykonana we współpracy z naszymi dostawcami platformy i partnerami. Możemy otrzymać od nich ogólne dane demograficzne lub dane o użytkownikach odwiedzających naszą stronę internetową. Nie używamy automatycznego zbieranych informacji do identyfikacji użytkownika bez otrzymania dodatkowej zgody.

Do zbierania tych informacji używamy plików cookie i podobnych narzędzi śledzących. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Strony internetowej; inne usprawniają działanie strony internetowej i pomagają nam w świadczeniu lepszych usług. Poniżej przedstawiamy typy plików cookie, których używamy oraz ich cele.

Wymagane pliki cookie: umożliwiają nawigację i podstawowe funkcje witryn internetowych, np. dostęp do obszarów użytkownika Strony. Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają nam analizować wykorzystanie Strony internetowej i wybranych opcji na stronie internetowej (np. Klucz sesji, język lub region), dzięki czemu możemy zapisać te ustawienia i zaoferować bardziej spersonalizowane funkcje.
Pliki cookie dotyczące reklam: pozwalają nam ocenić skuteczność naszych treści marketingowych. Te pliki cookie są dostarczane przez naszych partnerów w celu śledzenia odwiedzin strony i rejestracji nowych graczy poprzez reklamy. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika (takich jak imię i nazwisko lub adres e-mail) partnerom powiązanym, z wyjątkiem danych dotyczących odwiedzin strony zebranych bezpośrednio przez takie reklamowe pliki cookie.Jednak dane dotyczące odwiedzin witryny mogą być powiązane z innymi danymi osobowymi zebranymi przez dostawców za pośrednictwem innych źródeł. To ostateczne zewnętrzne przetwarzanie danych jest regulowane przez informacje o prywatności i polityki tych zewnętrznych dostawców.

Oprócz powyższego, korzystamy z usług niezależnych dostawców usług, którzy również korzystają z plików cookie na tej Stronie internetowej, aby świadczyć usługi dla nas. Takie usługi pomagają nam poprawić Twoje wrażenia, śledząc Twoją aktywność na Stronie internetowej, mierząc efektywność strony internetowej i skuteczność naszych kampanii marketingowych. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, możesz zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione poprzez modyfikację ustawień przeglądarki. Zalecamy jednak, aby nie blokować ani nie usuwać plików cookie, ponieważ może to ograniczyć korzystanie z naszej Strony internetowej.

16. GRY NETENT

Kiedy grasz w gry kasynowe dostarczone przez NetEnt, obowiązuje również Polityka Prywatności NetEnt. Można ją znaleźć tutaj.


Notyfikacjach
  • Brak wiadomości

Używamy plików cookies, aby polepszyć twoje doświadczane przez ciebie wrażenia. Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą politykę plików cookies politykę plików cookies